צרו קשר

החברה לשירותי איכות הסביבה בסכנת סגירה

300 אלף טונה של פסולת מסוכנת נוצרים בישראל בשנה – והחברה הממשלתית
המטפלת בפסולתצ נקלעה להפסדים המערערים את יציבותה.
החברות הפרטיות בתחום מתמודדות עם קשיים שנובעים מהיעדר מדיניות עקבית
וארוכת טווח של המשרד להגנת הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בסכנת סגירה

תאריך הפרסום: 07.06.2015
פורסם ב-TheMarker