Industry
- 4.0 -

זה כבר לא יעד. זו נקודת המוצא

מהפכת Industry 4.0 כבר כאן. ארגון שיקדים להטמיע פתרונות טכנולוגיים מתאימים ואת השינוי התרבותי הנדרש  – ישיג יתרון תחרותי

בואו לקבל כלים שיעזרו לכם לנהל מפעל חכם ולהשיג יתרון תחרותי:

 הצטרפו לסדנא ממוקדת ואסטרטגית שתעניק לך ולמנהלים בארגונך כלים ומושגי יסוד
בתחום ה-Industry 4.0, התפיסה הארגונית החדשה לניהול מפעל חכם ומודרני

איך אנחנו מקדמים אתכם?

מושגי יסוד בטרנספורמציה דיגיטלית ו-industry 4.0

אתגרים עסקיים ותפעוליים בעידן דיגיטלי

איך מחברים את הכלים והטכנולוגיה לכלים העסקיים?

סדנת חשיבה לתחילת המסע של הארגון ל-4.0 industry