AVIV AMCG LOGO - WHITE

בנייה ירוקה

כבר לא בגדר המלצה

האם אתם מוכנים?

התקנות לבנייה ירוקה בפתח. כל פרויקט שייבנה החל מתאריך 1 במרץ 2022 מחוייב לעמוד בת"י 5281 – התקן הישראלי לבנייה ירוקה. היערכות מוקדמת ובחירת יועצים מנוסים שילוו את הפרויקט משלב התכנון הראשוני, דרך הביצוע ועד לסיום הבנייה – היא הדרך להבטיח פרויקט מוצלח שגם עומד בתקן הישראליוגם חוסך משאבים ליזמים ולמבצעים.

איך אנחנו מקדמים אתכם?

icon-1
לייוי פרויקטים לעמיד בתקן 5281 ובתקן LEED
icon-2

ייעוץ תרמי

icon-3

חוות דעת מיקרו אקלים,הצללות ורוחות

icon-4

ייעוץ סביבתי

icon-5

ייעוץ אשפה

המעטפת המקצועית שלכם לבנייה ירוקה

תכנון מתאים ונכון כבר מהשלב הראשוני החוסך בעלויות ובאתגרים מיותרים בשלבים המתקדמים
ניסיון ועמידה בתקנות הבנייה הירוקה במגוון סוגי פרויקטים ומבנים
ליווי וייעוץ מומחים בכל היבטי הבנייה ירוקה ואיכות הסביבה
מעטפת שלמה של ליווי לבנייהירוקה לפי התקן
אחריות ומחויבות
הכרת התקן ודרישות הרשויות

נשמע מעניין? הצטרפו אלינו

המעטפת המקצועית שלכם לבנייה ירוקה

תכנון מתאים ונכון כבר מהשלב הראשוני החוסך בעלויות ובאתגרים מיותרים בשלבים המתקדמים
ניסיון ועמידה בתקנות הבנייה הירוקה במגוון סוגי פרויקטים ומבנים
ליווי וייעוץ מומחים בכל היבטי הבנייה ירוקה ואיכות הסביבה
מעטפת שלמה של ליווי לבנייהירוקה לפי התקן
אחריות ומחויבות
הכרת התקן ודרישות הרשויות

נשמע מעניין? הצטרפו אלינו