צרו קשר

מצויונות ארגונית

דף הבית Aviv > אודות ייעוץ ניהולי > מצויונות ארגונית

אנחנו מאמינים שמצוינות ארגונית ותפעולית מתקיימת כאשר ישנה התאמה בין הצרכים העסקיים, התרבות הארגונית, תהליכי העבודה והטכנולוגיה

AVIV ממובילות הטמעת תרבות החשיבה הרזה בארגונים בישראל. היועצים המומחים שלנו מסייעים לארגונים למצוא את נקודת האיזון הנכונה ולמקסם את האפקטיביות בכלל הארגון.

חשיבה רזה (Lean Thinking), מצוינות תפעולית – צוות יועצי AVIV מומחה בעיצוב, לווי וניהול תהליכים להטמעה של תרבות Lean בכלל הארגון (Lean Enterprise). אנחנו מביאים ניסיון עשיר וחדשנות בתפיסת הארגון ומובילים ארגונים למיקוד השימוש בנכסים ומשאבים ארגוניים בהשאת ערך ללקוח, יצירת מנגנון המאפשר לעובדים ומנהלים לתרום בצורה מיטבית ולהיות מתוגמלים בהתאם, ביצוע פעילות שיפור מתמיד בהלימה לאסטרטגיה וליעדים, שיפור תהליכי עבודה חוצי ארגון על מנת להשיג אפקטיביות מירבית בביצועי הארגון.

מצוינות בשירות – מנקודת ה – facing ללקוח (פרונטאלי, טלפוני או דיגיטלי), דרך תשתיות ארגוניות מצויינות הכוללות תהליכי עבודה אפקטיביים, זרימה בממשקים ותהליכי ניהול, בקרה ומדידה מותאמים. AVIV מטמיעה פתרונות משולבים וחדשניים שמובילים מצוינות בחוויית הלקוח מכלל השירות קצה לקצה.

ייעוץ ארגוני וליווי תהליכי שינוי – מטבעם, תהליכי שינוי בארגון עלולים לייצר התנגדויות וחסמים. תהליכי התייעלות הם תהליכים מאיימים לחלק מהעובדים. AVIV מסייעת לארגון בהובלת תהליכי השינוי דרך בניית חזון השינוי, בניית קואליציה מנחה, יצירת תחושת דחיפות, תכנון והשגת הצלחות מהירות, מיפוי סיכונים ומתן מענה לחסמים.

פריון עסקי כולל – פריון הינו מדד משמעותי בבחינת מצוינות ארגונית, AVIV פתחה שיטה המודדת את הפריון העסקי הכולל של ארגון ומציעה מפת דרכים לשיפור שתשיא את מקסימום הערך עבור הארגון. עקרונות השיטה מתבססים על הרחבת השימוש במדדי פריון לבחינת האפקטיביות הכוללת של השימוש במשאבים והנכסים של הארגון, בחינת ערכי הפריון אל מול יכולת הארגון לממש את האסטרטגיה התחרותית והיעדים העסקיים, וכימות ערך התרומה של המשאבים ליכולת התחרות של הארגון. התוצר: אינדקס מדדים תוצאתיים (Lagging Indicators) השוואתיים המגדירים ומכתיבים את סדר העדיפות הארגוני בקידום מצוינות ארגונית כוללת.