לקוחות
מגזרים
תחומים

מגזר שלישי

עליית כוחו של המגזר האזרחי היא מאפיין חברתי מרכזי בארצות המערב, המתרחש במקביל לירידת חלקה של הממשלה בתחומי חיים רבים. עם קבלת האחריות על תחומים חדשים והתרחבות הפעילות וההשפעה, עולים צרכים ארגוניים וניהוליים מאתגרים. במרבית המקרים מדובר בצורך בגיוס תרומות והתאמת תכניות העבודה לשותפים השונים, לצד מתן שירות וניהול פנימי בסביבה הפועלת תחת אילוצי תקציב משמעותיים. תחומי הפעילות הייחודיים לכל עמותה, לצד קווי הדימיון המאחדים את המגזר כולו לעומת המגזר העסקי והציבורי, מעניקים לפרויקטים הרבים בהם מעורבת AVIV AMCG ניחוח מיוחד של תרומה לחברה בה אנו חיים ומהווים לקיחת חלק בשינוי פניה- לטובה. פעילות AVIV AMCG מתרכזת בתכנון התנהלות אסטרטגית, בהגדרת תפיסת התפעול והשירות, באיפיון ובהקמה של מרכזי שירות, בשרטוט מבנה ארגוני ובהגדרת תפקידים, בשיפור תהליכי עבודה ובכלים תומכים וכן בהגדרות תקנים ובגיבוש פרוגרמות

תחומים

מאמרים ופרסומים

התייעלות אנרגטית בבתי ספר
מסקר התייעלות אנרגטית שנערך ב- 17 בתי ספר על יסודיים בנתניה עולה שניתן להון...
יישום ייעוץ עסקי אסטרטגי
בשנים האחרונות כמעט כל ארגון המכבד את עצמו עסק בהכנת או חידוש אסטרטגיה עסקיתח...
בניית תוכנית עסקית ותוכניות עבודה שנתיות
לקראת סוף השנה, ארגונים רבים עסוקים לקראת הכנת תוכנית עסקית,....
כיצד מבצעים תעדוף בין פרויקטי שיפור תהליכים?
ארגונים רבים, אשר פועלים לשיפור ביצועיהם העסקיים, מגדירי?...
עוד מאמרים